Jakość wody basenowej - nowa odsłona

Woda basenowa doczekała się prawnego uregulowania swej jakości po 13 latach. Przez taki okres od grudnia 2002 roku nie obowiązywały żadne szczegółowe przepisy dotyczące wymagań jakim woda basenowa powinna odpowiadać.

Nowe przepisy

Z przeprowadzonych kontroli w roku 2014 przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach sprawowanego nadzoru wynika, że na 20 886 przeprowadzonych badań jakości wody na polskich pływalniach, aż 942 badania wskazywały na niewłaściwą jej jakość. Państwowa Inspekcja Sanitarna wytyczała trendy wypracowując w 2014 roku "Wytyczne w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach". Jednak dopiero 17 grudnia 2015 roku w życie weszły przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Nie dotyczy ono tych pływalni, w których niecki wypełniane są wodą o właściwościach leczniczych gdyż jakość wody leczniczej regulowana jest innymi przepisami.

Rozporządzenie to określa:

 • wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,
 • częstotliwość pobierania próbek wody na pływalniach,
 • metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy woda na pływalniach odpowiada wymaganym warunkom,
 • sposób informowania ludności o jakości wody na pływalniach.

Nowe przepisy nakładają na zarządzających obiektami obowiązki dokumentacyjne w związku z wewnętrznymi pomiarami jakości wody. Nie rzadziej niż co 4 godziny należy sprawdzać: pH wody, potencjał redox, stężenie chloru wolnego oraz temperaturę wody. Nie rzadziej niż raz na dobę należy oznaczać chlor związany. Ponadto w ściśle określonej częstotliwości woda badana ma być pod względem parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych przez akredytowane laboratoria. To na zarządzającym obiektem spoczywać ma obowiązek oceny jakości wody.

Wskaźniki mikrobiologiczne

Uznano, że woda w nieckach powinna być pozbawiona bakterii Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa, a także Legionella sp. Ponadto określono harmonogram pobierania próbek oraz dopuszczalne normy i sposoby postępowania w razie ich przekroczenia dla ciepłej wody z natrysków pod względem występowania w niej Legionelli sp.

Wskaźniki fizykochemiczne

Oprócz badania chloru wolnego i związanego, potencjału redox, pH i temperatury oznaczana ma być mętność i utlenialność oraz poziomy glinu, żelaza, azotanów, ozonu, kwasu izocyjanurowego i związków silnie kancerogennych: chloroformu oraz trihalogenometanów (THM). Te ostatnie to związki powstające w wyniku reakcji dezynfekującego chloru i substancji organicznych zawartych w moczu, ślinie, pocie.

Co ciekawe, przepisy dla wody przeznaczonej do spożycia dopuszczają wartość mętności na poziomie 1 NTU. Mętność wody basenowej nie powinna zaś przekroczyć 0,5 NTU, a nawet 0,3 NTU dla wody z systemu cyrkulacji.
Woda dla maluchów

W rozporządzeniu w szczególny sposób wyróżniono niecki przeznaczone dla dzieci do lat 3. To kontrowersyjne wyróżnienie. Z jednej strony wyśrubowane wymagania mogłyby mieć również zastosowanie dla niecek ogólnodostępnych. Z drugiej strony może okazać się, że trudność utrzymania parametrów w ryzach wywoła efekt likwidacji niecek dla najmniejszych dzieci.

W tych nieckach dodatkowe badanie raz na miesiąc ma wykluczyć występowanie gronkowców koagulazododatnich. Inne są też wymagania dotyczące chloru wolnego i chloroformu. Zwiększono też częstotliwość badań wody na zawartość E. coli z dwóch do czterech razy na miesiąc i ogólnej liczby mikroorganizmów z jednego do dwóch razy na miesiąc. Ponadto zwiększono częstotliwość badania utlenialności z jednego do dwóch razy na miesiąc.

Obowiązek informowania o jakości wody

Na zarządzających obiektami nałożono również obowiązek informowania klientów o wynikach przeprowadzonych badań. Wyniki mają być umieszczane na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w widocznym miejscu oraz na stronie internetowej jeśli obiekt taką posiada.

W założeniach Ministra Zdrowia wiedza o stanie wody wpłynąć ma na świadomość społeczeństwa dotyczącą możliwości wyboru pływalni o najwyższym standardzie w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody. Ponadto powszechna wiedza o stanie wody ma spowodować selekcję obiektów świadczących usługi na wysokim poziomie.
Już teraz niektóre parki wodne i pływalnie zamieszczają na swoich stronach internetowych bieżące raporty z badania stanu wody. Ta dobrowolna lecz bardzo dobra i uczciwa względem klientów praktyka wkrótce będzie obowiązkowa.

Mimo, że przepisy weszły już w życie to zarządzający obiektami mają czas do 2 czerwca 2016 roku na ich wdrożenie. Rozporządzenie nie określa jednak żadnych sankcji za niestosowanie przepisów. Nie precyzuje też roli inspekcji sanitarnej poza przyznaniem kompetencji do zbiorczej rocznej oceny jakości wody.

Pobierz rozporządzenie z Dziennika Ustaw


data publikacji: 16.03.2016
wszystkie Tematy...wszystkie FAKTY...

Wyszukiwarka aquaparków
 • województwo
 • miejscowość
 • wielkość
 • różne
 • atrakcje
 • zjeżdżalnie
 • rodzaj
Zaproponuj obiekt

nazwa, miejscowość, strona www...

Ostatnio dodane opinie
Opole: Kryta Pływalnia WODNA NUTA
Zorro (20.04.2019):
Zgadzam się z opiniami negatywnymi, poza obsługą przy kasach. Tu jest OK....
wszystkich opinii: 72
Międzyrzecz: Pływalnia Miejska KASZTELANKA
Zorro (11.04.2019):
Ratownicy to nieporozumienie czepiają się pierduł żeby nikt nie zauważył...
wszystkich opinii: 93
Oława: TERMY JAKUBA
Omg (11.04.2019):
Obsługa to wielka masakra
wszystkich opinii: 21
Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że woda basenowa to szczególnego rodzaju środowisko chemiczne. Znajduje...
Krakowski Park Wodny przeprowadził totalną zmianę zewnętrznych zjeżdżalni wodnych. Powstały cztery zupełnie...
Kwiecień 2019
PnWtŚrCzPtSoN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930